Намаляването на разходите за електроенергия при управление на осветлението и ОВК системите в една сграда може да стигне 60%;

              В стандартно жилище електроуредите консумират 21% от електроенергията, докато не се използват;

              Намаляването с два градуса на системите за отопление/охлаждане води до икономия на електроенергия от 5 – 15%;

Предполагаме, че всеки от Вас ще се съгласи, че цените на енергоносителите се увеличават с неприятно бързи темпове. Е, нека направим нещо за намаляването на сметките за тях.

Не, няма да ви предлагаме да стоите на студено, нито на тъмно! Умелото съчетаване на енергоефективно осветление, отопление или охлаждане и интелигентното им управление може да осигурят този комфорт в дома ви.

Жилищната автоматизация в дома ви ще управлява тези системи по оптималния лично за вас начин. Комбинирането на разнообразни сензори - за движение, присъствие, температура, за външните климатични условия ще ви позволи значително да намалите месечните си разходи. Това, съчетано с комфорта и лекотата, които ще получите, ще ви накара да се запитате защо толкова дълго сте чакали